Van Den Eeckhout on Choice of Law in Employment Contracts

image_pdfimage_print

Veerle Van Den Eeckhout, who is professor of private international law at Leiden university (the Netherlands) and the University of Antwerp (Belgium), has posted Some Reflections on Recent European and Dutch Case-Law in Issues of International Labour Law (Koelzsch, Voogsgeerd, Vicoplus, Nuon-Case and Case FNV/De Mooij). Which (New) Possibilities for Argumentation for Employees to Claim (a Higher Level of) Labour Protection in International Situations? on SSRN.

The article, which is written in Dutch, offers an analysis of recent European and Dutch case-law dealing with issues of applicable law of international labour contracts.

The Dutch asbtract reads:

Recent hebben zowel het Hof van Justitie als meerdere Nederlandse rechters zich in enkele opmerkelijke zaken uitgesproken over het op een internationale arbeidsovereenkomst toepasselijke arbeidsrecht: in de zaken Koelzsch en Voogsgeerd heeft het Hof van Justitie voor het eerst artikel 6 EVO-verdrag uitgelegd en door Nederlandse rechters zijn ophefmakende uitspraken gedaan inzake toepasselijkheid van artikel 6 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen enerzijds, inzake een door FNV tegen ” de Mooij” ingespannen zaak anderzijds. Bovendien heeft het Hof van Justitie zich in de zaak Vicoplus uitgesproken over een zaak die zich afspeelde in een context van internationale detachering en die mogelijk consequenties inhoudt voor het internationaal arbeidsecht. In deze bijdrage worden deze onderscheiden uitspraken geanalysee rd vanuit volgende invalshoek: welke argumentatiemogelijkheden kunnen deze uitspraken bieden aan werknemers die pogen (meer) arbeidsbescherming op te eisen indien hun rechtsverhouding zich in internationale context afspeelt? In deze analyse wordt ook aanda cht gegeven aan de mate waarin de uitspraken kunnen worden begrepen als zouden zij iets hebben veranderd aan de vermeende ” status quo” van het internationaal arbeidsrecht na de ophefmakende zaken Viking, Laval, Rü ffert en C./Luxemburg.